menu dblex
limma
verb
klistra
fästa
hopfoga med lim
sätta ihop
kalkstryka
vitlimma
vitmena
I uttryck
limma ihop

Alla synonymer går att klicka på.