menu dblex
limitation
substantiv
begränsning
inskränkning

Alla synonymer går att klicka på.