menu dblex
likställd
adjektiv
jämställd
jämbördig
jämlik
lik
lika god
jämspelt
lika
likaberättigad
likställig
i nivå med
Se även
likställda
I uttryck
vara likställd med

Alla synonymer går att klicka på.