menu dblex
liknöjdhet
substantiv
slöhet
apati
likgiltighet
slapphet
flegma

Alla synonymer går att klicka på.