menu dblex
likhet inför lagen
substantiv
rättvisa
jämlikhet

Alla synonymer går att klicka på.