menu dblex
ligga tungt på
verb
belasta
tynga

Alla synonymer går att klicka på.