menu dblex
ligga och dra sig
verb
lata sig
masa sig

Alla synonymer går att klicka på.