menu dblex
ligga i sin linda
verb
befinna sig i sin linda
vara i sin första början
vara i sin linda

Alla synonymer går att klicka på.