menu dblex
ligga över någons nivå
verb
övergå någons nivå
överstiga någons nivå

Alla synonymer går att klicka på.