menu dblex
lida brist på
verb
umbära
sakna
fara illa
leva under knapphetens kalla stjärna
fattas

Alla synonymer går att klicka på.