menu dblex
levnadssätt
substantiv
levnad
leverne
livsföring
vandel
levnadsvanor

Alla synonymer går att klicka på.