menu dblex
leverera batalj
verb
öppna strid
öppna eld
inlåta sig i strid
kämpa

Alla synonymer går att klicka på.