menu dblex
leva rullan
verb
svira
festa
rulla hatt

Alla synonymer går att klicka på.