menu dblex
leva på stor fot
verb
föra stat

Alla synonymer går att klicka på.