menu dblex
leva i sus och dus
verb
festa
leva högt
sudda
supa
inte neka sig något

Alla synonymer går att klicka på.