menu dblex
leta sig fram
verb
ta sig fram

Alla synonymer går att klicka på.