menu dblex
leta fram
verb
ta fram
finna ut
söka upp

Alla synonymer går att klicka på.