menu dblex
lektion
substantiv
undervisningstimme
timme
lästimme
föreläsning
handledning
instruktion
läxa
undervisning
Se även
lektioner

Alla synonymer går att klicka på.