menu dblex
lekfull
adjektiv
uppsluppen
yster
glad
munter
skojfrisk
ostyrig
skämtsam
yr
skälmsk
odygdig
leklysten
leksen
nöjeslysten
nyckfull
kapriciös

Alla synonymer går att klicka på.