menu dblex
lekande
adjektiv
glättig
munter
skalkaktig
skälmaktig
skämtsam
spirituell
lekande
substantiv
svirvel

Alla synonymer går att klicka på.