menu dblex
ledamot av domstol
substantiv
bisittare

Alla synonymer går att klicka på.