menu dblex
leda vilse
verb
vilseleda
förvilla

Alla synonymer går att klicka på.