menu dblex
leda till missämja
verb
skära sig

Alla synonymer går att klicka på.