menu dblex
leda sitt upphov
verb
härstamma

Alla synonymer går att klicka på.