menu dblex
leda på avvägar
verb
vilseföra

Alla synonymer går att klicka på.