menu dblex
leda i band
verb
ha i sitt våld

Alla synonymer går att klicka på.