menu dblex
lavettage
substantiv
lavett
underlag

Alla synonymer går att klicka på.