menu dblex
lappa
verb
bättra på
laga
reparera
fixa
stoppa
hopsy
plåstra ihop
sätta lapp på
I uttryck
lappa om
lappa på

Alla synonymer går att klicka på.