menu dblex
landamären
substantiv
gränser
bygder
område
territorium

Alla synonymer går att klicka på.