menu dblex
landamäre
substantiv
gräns
gränstrakt
utkant
gränsbygd
landgräns
landområde
landsända
riksgräns
territorium
trakt

Alla synonymer går att klicka på.