menu dblex
lamslå
verb
förlama
sätta ur funktion
stäcka
paralysera
utmatta
förstena
vingklippa

Alla synonymer går att klicka på.