menu dblex
lamentationer
substantiv
tår
Se även
lamentation

Alla synonymer går att klicka på.