menu dblex
lagstadga
verb
stadga
fastställa

Alla synonymer går att klicka på.