menu dblex
laglydig
adjektiv
rättskaffens
lojal

Alla synonymer går att klicka på.