menu dblex
lagliggöra
verb
legalisera

Alla synonymer går att klicka på.