menu dblex
lagligen bekräfta
verb
legalisera

Alla synonymer går att klicka på.