menu dblex
lagen om orsak och verkan
substantiv
kausallag

Alla synonymer går att klicka på.