menu dblex
lagbunden
adjektiv
bestämd
regelbunden
ordnad
organiserad
I uttryck
icke lagbunden
stelt lagbunden

Alla synonymer går att klicka på.