menu dblex
laber
adjektiv
svag
lätt
mild
len
lugn
mjuk
stilla
sakta
moj
skral

Alla synonymer går att klicka på.