menu dblex
löpknut
substantiv
slinga
ögla
lycka
snara
rännknut
rännsnara

Alla synonymer går att klicka på.