menu dblex
löpa samman
verb
förena sig
flyta ihop
koagulera
konvergera
sammanfalla
stelna
träffas i en punkt
korsas
samlas

Alla synonymer går att klicka på.