menu dblex
löpa en fara
verb
riskera
utsätta sig för
ta en risk

Alla synonymer går att klicka på.