menu dblex
löna tack med otäck
fras
vara otacksam

Alla synonymer går att klicka på.