menu dblex
lögnaktig
adjektiv
osann
förljugen
sviklig
uppdiktad
osannfärdig
ovederhäftig
falsk
bedräglig
ohederlig
fantasifull
tvetungad
påhittig
I uttryck
lögnaktig historia

Alla synonymer går att klicka på.