menu dblex
lödkolv
substantiv
kolv

Alla synonymer går att klicka på.