menu dblex
låtsa som om det regnar
verb
hålla god min
inte låta märka något
inte låta sig bekomma
inte ta notis om saken
låtsas om ingenting
Alternativ stavning
låssa som om det regnar

Alla synonymer går att klicka på.