menu dblex
låtsa om
verb
ta notis om

Alla synonymer går att klicka på.