menu dblex
låtsa okunnighet om
verb
ignorera

Alla synonymer går att klicka på.