menu dblex
låta vänta på sig
verb
dröja

Alla synonymer går att klicka på.