menu dblex
låta tungan löpa
verb
babbla

Alla synonymer går att klicka på.